Χατζής, Θανάσης (1905-1982)

  1. Πρόσωπο
  2. 1905
  3. 16 Νοεμβρίου 1982
  4. Αμύνταιο
  5. Αθήνα
  6. Έλληνας
    1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
    1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)