Από την Αντίσταση στον Εμφύλιο πόλεμο - Αθήνα: Νέα Σύνορα, 1982.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Σαράφη, Μάριον (1913-1999)
  1. Βερυκοκάκη - Αρτέμη, Αγγέλα
  1. Αθήνα
  1. Νέα Σύνορα
 3. 1982
  1. Το βιβλίο αυτό συμβάλλει στην απόδοση του αντιστασιακού δικαίου: πρωταγωνιστές των γεγονότων και νεώτεροι μελετητές τους εισηγούνται εδώ τις απόψεις τους για κρίσιμα θέματα εκείνης της εποχής ή συζητούν τις αντιρρήσεις τους. Και οι εισηγήσεις είναι θεμελιωμένες σε ντοκουμέντα από τα βρετανικά και γερμανικά αρχεία, που πρόσφατα ήρθαν στη δημοσιότητα, και σε άλλες μαρτυρίες.