Κέδρος, Ανδρέας. The mistakes of the Allies and the mistakes of the Resistance = Λάθη των συμμάχων - λάθη της αντίστασης

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Κέδρος, Ανδρέας (1917-1999)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 1978
 4. Αγγλικά
  1. Από 1943 - Μέχρι 12/1949
  1. Αντιστασιακές διαστάσεις
  2. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W0372/05
  1. Η συμβολή αυτή παρουσιάστηκε στο σεμινάριο  «Ελλάδα: Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος» που πραγματοποιήθηκε στις 12 με 13 Μαΐου 1978 στο London School of Economics και διοργάνωσε το Βρετανικό Παράρτημα της Ελληνικής Εταιρεία Μελέτης και Επιστημονικού Προβληματισμού (ΕΛΕΜΕΠ) και το Βρετανικό παράρτημα της Ένωσης Ελλήνων Πανεπιστημιακών Δυτικής Ευρώπης (ΕΕΠΔΕ). Περιέχεται στην έκδοση "Greece, from resistance to civil war. - Nottingham: Spokesman, 1980.". Σε ελληνική μετάφραση το έργο περιέχεται στην έκδοση "Από την Αντίσταση στον Εμφύλιο πόλεμο. - Αθήνα: Νέα Σύνορα, 1982” με τίτλο " Λάθη των συμμάχων - λάθη της αντίστασης".

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Greece, from resistance to civil war