Σύλλογος Φιλολόγων Μεσσηνίας

 1. Οργανισμός
 2. 1988
 3. Καλαμάτα
  1. Ο Σύλλογος Φιλολόγων Μεσσηνίας ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1988 και, όπως όλοι οι τοπικοί σύλλογοι, αποτελεί παράρτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, η οποία εκδίδει το περιοδικό "Φιλολογική" και κάθε χρόνο πραγματοποιεί συνέδρια, τα πρακτικά των οποίων εκδίδει σε βιβλία.
   Δύο είναι οι βασικοί στόχοι του συνδέσμου: Πρώτος είναι η ενημέρωση των φιλολόγων μελών του σε εκπαιδευτικά θέματα και στις εξελίξεις που αφορούν στην επιστήμη τους. Δεύτερος στόχος είναι η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για νέα λογοτεχνικά ρεύματα και η γνωριμία τους με εκπροσώπους της τέχνης του λόγου.
    

   Από την ιστοσελίδα του Συλλόγου
 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA