Ταβουλάρης, Ηλίας. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του φαρμακείου του ΔΕ Σταυρού και οι διανομές του Γραφείου Διανομής της OUNRA στην επαρχία Μεσσήνης τη δεκαετία 1940-1950 : μαρτυρία

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Ταβουλάρης, Ηλίας
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2008
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Επαρχία Μεσσήνης
  1. Υγειονομικές διαστάσεις
  1. United Nations. Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA)
  2. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
  1. W0374/09
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στο συλλογικό έργο «Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950» που κυκλοφόρησε το 2009, στις σελίδες 229-238.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Καρακατσιάνης, Ιωάννης Δ [Επιμελητής]. Νότια Πελοπόννησος, 1935-1950