Παναγιωτόπουλος, Βασίλης. Ιστορία του νέου Ελληνισμού, 1770-2000 : η εμπόλεμη Ελλάδα, 1940-1949

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Παναγιωτόπουλος, Βασίλης (1932-)
 2. Βιβλιογραφικά συλλογικά έργα
 3. 2003
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Πολυθεματικές διαστάσεις
  1. W0376
 5. Original: . - Rules: RDA