Σαμίου, Δήμητρα. Οι γυναίκες στον εμφύλιο : πολιτικοί αγώνες και ισότητα

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σαμίου, Δήμητρα (1959-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2003
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Γυναίκες στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας
  2. Γυναίκες
  1. W0376/05
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στον 8ο τόμο του συλλογικού έργου «Ιστορία του νέου Ελληνισμού, 1770-2000 : η εμπόλεμη Ελλάδα, 1940-1949» στις σελίδες 261-270.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Παναγιωτόπουλος, Βασίλης (1932-) [Επιμελητής]. Ιστορία του νέου Ελληνισμού, 1770-2000 : η εμπόλεμη Ελλάδα, 1940-1949