Βελιγράδι - Σκόπια και Θεσσαλονίκη - Αθήνα για τη Μακεδονία : τεκμήρια και απόρρητα έγγραφα 1950-1960 - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ), 2009.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις
  2. Μακεδονικό ζήτημα
  1. Κατσάνος, Κωνσταντίνος
  1. Μέρτζος, Νικόλαος Ι. (1936-)
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ)
 3. 2009