Αγρότης

  1. Έννοια
  2. Ελληνική
  3. Μαγγανάς, Βαγγέλης - Ευσταθίου, Γιάννης Τ. (Ξύδης) - Βασιλείου, Θεόδωρος (1916-) - Ζαφείρης, Γιάννης Α. (1912-2000)