Με το Στάλιν : αναμνήσεις - Αθήνα: Πορεία, 1980.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Hoxha, Enver (1908-1985)
  1. Αθήνα
  1. Πορεία
 3. 1980
 4. 155 σελίδες φωτογραφίες ; 21 εκατοστά
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Α7/2
  2. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης949.650 3 HOX
 5. DR977.H6914 1980
 6. 947.084 209 2 HOX
 7. W0388-02
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA