Με το Στάλιν : αναμνήσεις - Αθήνα: Πορεία, 1980.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Hoxha, Enver (1908-1985)
    1. Αθήνα
    1. Πορεία
  3. 1980