Ο Ελληνικός εμφύλιος πόλεμος και η εμπλοκή των βαλκανικών χωρών : αρχειακές πηγές από Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία - Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), 2015.

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Αρχειακές πηγές
  1. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.
  2. Σφέτας, Σπυρίδων (1960-)
  3. Σκουλίδας, Ηλίας Γ (1967-)
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
 3. 2015