Ένας δάσκαλος καπετάνιος : καταγράφει και αξιολογεί τη δεκαετία 1940-1950 : ελληνοϊταλικός πόλεμος, γερμανική κατοχή, εθνική αντίσταση, εμφύλιος πόλεμος - 1η έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κώδικας, 2004.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Γκανάτσιος, Βασίλης [Χείμαρρος] (1915-2018)
 3. 1η έκδοση
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Εκδόσεις Κώδικας
 4. 2004
 5. 670,[1] σελίδες φωτογραφίες ; 24 εκατοστά
 6. 960-8384-05-2
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)02171/2004-1
  1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΙΤΑΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1940 - 
   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΑΡΚΙΖΑ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 7. 938.75 ΓΚΑ
 8. W0401-01
 9. Original: AltSol Company. - Rules: RDA