Η ιστορία του Ελληνικού Στρατού (1833-1949) : η δράση των I-VIII Μεραρχιών Πεζικού : νομική και χαρτογραφική παρουσίαση των γεγονότων - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2014.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Παπαφλωράτος, Ιωάννης Σ. (1973-)
    1. Θεσσαλονίκη
    1. Εκδόσεις Σάκκουλα
  3. 2014