Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία

 1. Οργανισμός
 2. 08 Δεκεμβρίου 2003
 3. Αθήνα
 4. Φορείς έρευνας ελληνικής ιστορίας
  1. To 1996, γεννήθηκε η πρώτη σκέψη για τη σύσταση ενός Ιδρύματος της Βουλής των Eλλήνων, το οποίο θα αναλάμβανε το σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, που δεν ανήκουν στο καθαρώς κοινοβουλευτικό έργο, αλλά συνδέονται, αμέσως ή εμμέσως, με το θεσμικό ρόλο και την αποστολή της Βουλής. 
   Ετσι, το 1997, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Βουλής και σύμφωνη γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, τη σύσταση "ίδιου νομικού προσώπου της Βουλής, με σκοπό τη διάδοση των αρχών του Κοινοβουλευτισμού και της Δημοκρατίας και τη συμμετοχή, γενικώς, της Βουλής στα πολιτιστικά, κοινωνικά και μορφωτικά ζητήματα της χώρας, καθώς και την υποστήριξη προσπαθειών βελτίωσης γενικώς της διεθνούς θέσης της Ελλάδας" (άρθρο 167Α του Κανονισμού της Βουλής - Μέρος Α'). 
   Το Μάιο του 1999, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομοφώνως τη σύσταση και τον οργανισμό του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. 
   Στις 8 Δεκεμβρίου 2003, συνήλθε, στην πρώτη του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

   Από την ιστοσελίδα του φορέα
  1. 146149615 (Corporate) ⟶ Idryma tēs Bulēs tōn Ellēnōn gia ton Koinobuleutismo kai tē Dēmokratia
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA