Εκδόσεις Μπουκουμάνη

  1. Οργανισμός
  2. 1969
  3. Αθήνα
  4. Έλληνες παραγωγοί, διαθέτες και εκδότες έργων
  5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA