Σταυριανός, Λευτέρης Σ. Greece : American dilemma and opportunity

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σταυριανός, Λευτέρης Σ. (1913-2004)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1951
 4. Αγγλικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Διεθνείς διαστάσεις
  2. Πολιτικές διαστάσεις
  1. W0407
  1. 306922889 (Work) ⟶ Stavrianos, Leften Stavros. | Greece: American dilemma and opportunity
  1. (...) Τούτο το βιβλίο αναλύει τις αντιθέσεις και τις διαδικασίες με τις οποίες η Ελλάδα έγινε εξάρτημα και ο Λαός δεσμώτης. Η κριτική εξιστόρηση των αντικειμενικών περιστάσεων και της δραστηριότητας των διαφόρων πρωταγωνιστών του δράματος δεν υποχωρεί στη σκοπιμότητα και αποστρέφεται τη σοφιστεία. Αν η γνώση που προσφέρει μπορέσει να συμβάλει στην αποδέσμευση της σκέψης του αναγνώστη -όπως πιστεύουμε- τότε η έκδοση θα είναι κάτι παραπάνω από μια βιβλιογραφική προσφορά. Οι συγκυρίες μέσα στις οποίες πραγματοποιείται, δηλ. η ολοκλήρωση των συμφορών της εξάρτησης και η άνδρωση μιας νέας "αναμάρτητης" γενιάς παρέχουν τις καλύτερες προϋποθέσεις. Για να αποδεσμευθούμε, πρέπει, σαν έθνος και σα λαός, να μάθουμε τον τρόπο που παραπλάνησαν το νου και σιδέρωσαν το σώμα της χώρας.

   (Απόσπασμα από το έργο)

 5. Original: . - Rules: RDA