Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

 1. Οργανισμός
 2. 1988
 3. Αθήνα
 4. Φορείς έρευνας ελληνικής ιστορίας
  1. Βερέμης, Θάνος Μ (1943-)
  2. Κωφός, Ευάγγελος (1934-)
  3. Καψάσκης, Κωνσταντίνος (1991-)
  1. Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, ευρύτερα γνωστό από το ακρωνύμιό του, ΕΛΙΑΜΕΠ, ιδρύθηκε το 1988. Στοχεύει στη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης και τις διεθνείς σχέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις διατλαντικές σχέσεις, την ασφάλεια, τη μετανάστευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, θέματα χρηστής διακυβέρνησης και κλιματικών αλλαγών. Οι γεωγραφικές περιοχές που το ενδιαφέρουν είναι κυρίως η ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, του Ευξείνου Πόντου, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Το ΕΛΙΑΜΕΠ εκπαιδεύει δημόσιους λειτουργούς, δημοσιογράφους, πανεπιστημιακούς, κ.ά. για θέματα όπως η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, οι διεθνείς σχέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις διατλαντικές σχέσεις, η ασφάλεια, η μετανάστευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η καλή διακυβέρνηση και η κλιματική αλλαγή.

   Το ΕΛΙΑΜΕΠ μέχρι το 1993 είχε ως όνομα το "Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής".

   Από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
 5. Επίσημη ιστοσελίδα
  1. 754943 ⟶ Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής
  1. 0000 0004 0622 6406 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 137848208 (Corporate) ⟶ Hellēniko Hidryma Amyntikēs kai Exōterikēs Politikēs
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA