Η Εθνική Αντίσταση και οι συνέπειές της - Αθήνα: Eκδόσεις Μεσόγειος, 2009.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Richter, Heinz A. (1939-)
  1. Παναγιωτάτου, Ελίζα
  2. Γαϊδατζή, Φανή
  3. Μαρκουλιδάκη, Άννα
  1. Αθήνα
  1. Eκδόσεις Μεσόγειος
 3. 2009