Η Εθνική Αντίσταση και οι συνέπειές της - Αθήνα: Eκδόσεις Μεσόγειος, 2009.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Richter, Heinz A. (1939-)
  1. Γαϊδατζή, Φανή
  2. Μαρκουλιδάκη, Άννα
  3. Παναγιωτάτου, Ελίζα
  1. Αθήνα
  1. Eκδόσεις Μεσόγειος
 3. 2009