Εκδόσεις Καμπανάς

  1. Οργανισμός
  2. Έλληνες παραγωγοί, διαθέτες και εκδότες έργων
  3. Original: AltSol Company. - Rules: RDA