Επιβουλή και αποτυχία : η ιστορία του ΚΚΕ 1918-1949 - ελληνική έκδοσις επηυξημένη. - Αθήνα: Εκδόσεις Καμπανάς, 1971.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κούσουλας, Δημήτριος Γ. (1923-2012)
  1. Woodhouse, Christopher Montague (1917-2001)
 3. ελληνική έκδοσις επηυξημένη
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Καμπανάς
 4. 1971