Το τίμημα της ελευθερίας : η Ελλάς εις τον διεθνή στίβον 1939-1953 - Αθήνα: Χωρίς όνομα, 1955.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κούσουλας, Δημήτριος Γ. (1923-2012)
  1. Αθήνα
  1. Χωρίς όνομα
 3. 1955
 4. 282 σελίδες 25 εκατοστά
 5. Περιέχει ευρετήριο και βιβλιογραφία.
  1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Γ5/5
  2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο ΠληροφόρησηςDF849.K69 1955
 6. DF849.K69 1955
 7. W0412-03
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA