Υπόθεση Πολκ : η προσωπική μου μαρτυρία - Αθήνα: Εκδόσεις "Γνώση", 1984.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στακτόπουλος, Γρηγόρης (1910-1998)
  1. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης Κ. (1902-1986)
  2. Παπαθεμελής, Στέλιος Μ. (1938-)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις "Γνώση"
 3. 1984
 4. 417 σελίδες φωτογραφίες ; 21 εκατοστά
 5. Μαρτυρίες : Εκδόσεις "Γνώση" ; 4.
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)ΒΕΙ-1162-DL
  2. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Α4/8
 6. DF849.8S825 1984
 7. 938.774 ΣΤΑ
 8. W0420-01
 9. Original: AltSol Company. - Rules: RDA