Φόνος στον Θερμαϊκό : ύπατοι, πραίτωρες και τύπος στην υπόθεση Πολκ - Επανέκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2010.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Keeley, Edmund (1928-)
  1. Γεωργουλέα, Μαριζέτα
 3. Επανέκδοση
  1. Αθήνα
  1. Ελληνικά Γράμματα
 4. 2010
  1. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ - ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΣΕΠΗΣ - ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΛΚ: ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ - ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΛΚ ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΤΟ ΘΥΜΑ - Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ - 
   Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - Η ΕΠΑΦΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ - ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - Η  ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΥΣΗ - Η ΔΙΚΗ  - Η ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ - ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΑΣ ΛΥΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ: ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΚ, 21 ΜΑΙΟΥ 1951 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ Ρ. ΚΟΟΥΤ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΟΡΕΙΝ ΟΦΙΣ, 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1949 - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ