Νέες σελίδες από τον εμφύλιο πόλεμο, 1945-1949 : Δημοκρατικός Στρατός, Κυβερνητικός Στρατός - Αθήνα: Εκδόσεις Σοκόλη, 1986.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Ζιάγκος, Νίκος Γ. (1916-2005)
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Σοκόλη
 3. 1986