Πολκ Στακτόπουλος : δύο θύματα μιας δολοφονίας - Αθήνα: Δωδώνη, 2011.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Δικαστικές διαστάσεις
  2. Πολιτικές δολοφονίες
  1. Βούρβαχης, Ελευθέριος Αγγ. (1941-)
  1. Αθήνα
  1. Δωδώνη
 3. 2011
 4. 978-960-385-609-2
 5. Περιέχει ευρετήριο
  1. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)03242/2011-1
  1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΤΗ ΔΙΚΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΔΙΚΗ ΣΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Ι. Η ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ, II ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΙΤΗΣΗ, III. Η ΤΡΙΤΗ ΑΙΤΗΣΗ, IV. Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΙΤΗΣΗ -  ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 6. W0424-01
 7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA