Πολκ Στακτόπουλος : δύο θύματα μιας δολοφονίας - Αθήνα: Δωδώνη, 2011.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Δικαστικές διαστάσεις
  2. Πολιτικές δολοφονίες
  1. Βούρβαχης, Ελευθέριος Αγγ. (1941-)
  1. Αθήνα
  1. Δωδώνη
 3. 2011
  1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΤΗ ΔΙΚΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΔΙΚΗ ΣΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Ι. Η ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ, II ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΙΤΗΣΗ, III. Η ΤΡΙΤΗ ΑΙΤΗΣΗ, IV. Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΙΤΗΣΗ -  ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ