Περιβόλια Ολυμπίας

 1. Περιοχή
 2. Ελληνική
 3. Ελληνικά χωριά
  1. Ηλεία (Νομός}
  1. Τα Περιβόλια είναι χωριό του Δήμου Ζαχάρως (πρόγραμμα Καλλικράτης), ενώ παλαιότερα ανήκε στον Καποδιστριακό Δήμο Φιγαλείας του νομού Ηλείας. Είναι χτισμένο σε μια ιστορική περιοχήτης Ελλάδας, την Αρχαία Φιγαλεία. Στο χωριό διαμένουν λιγοστοί μόνιμοι κάτοικοι, που όμως πολλαπλασιάζονται τους θερινούς μήνες. Στην πλατεία του χωριού υπάρχει αιωνόβιος πλάτανος.

   Το παλαιότερο όνομα Γάρδιτσα θεωρείται παραφθορά του σλαβικού "Gradista", που σημαίνει "οριοθετημένος, οχυρωμένος τόπος", χωρίς όμως να εντοπίζεται διαχρονικά κάποια φρουριακή κατασκευή στην περιοχή.

   Η μετονομασία του χωριού από "Γάρδιτσα" σε "Περιβόλια" έγινε το 1930 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 251/1930 και υπογράφθηκε από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Αλέξανδρο Ζαΐμη και τον υπουργό εσωτερικών. Συγκεκριμένα αναφέρει: "...Η Κοινότης Γάρδιτσας της επαρχίας Ολυμπίας του αυτού νομού μετονομάζεται εις "Κοινότητα Περιβολίου

   Wikipedia
  1. 382831 ⟶ Περιβόλια (Ηλεία)
  1. Q12883369 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. 255504 ⟶ Πατήστε εδώ
 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA