Μαρής, Γιάννης (1916-1979)

 1. Πρόσωπο
 2. 28 Ιανουαρίου 1916
 3. 13 Νοεμβρίου 1979
 4. Σκόπελος
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
  1. Τσιριμώκος, Ηλίας Ι. (1907-1968)
  1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  1. Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας (ΕΛΔ)