Τυπογραφείο Χ. Περγάμαλη

  1. Οργανισμός
  2. Αθήνα
  3. Έλληνες παραγωγοί, διαθέτες και εκδότες έργων
  4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA