"Παιδομάζωμα" ή "παιδοσώσιμο"; : παιδιά του εμφύλιου στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη - 1η έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2012.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. 1η έκδοση
    1. Θεσσαλονίκη
    1. Επίκεντρο
  4. 2012