Μπενάτος, Βαγγέλης (1924-2011)

  1. Πρόσωπο
  2. 1924
  3. 2011
  4. Κάιρο
  5. Ελληνοαιγύπτιος