Καλή Βρύση (Νεστόριο)

  1. Περιοχή
  2. Ελληνική
  3. Ελληνικά χωριά
    1. Καστοριά (Νομός)
    1. 736052 ⟶ Kalí Vrýsi
  4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA