Πλωρίτης, Μάριος (1919-2006)

  1. Πρόσωπο
  2. 19 Ιανουαρίου 1919
  3. 29 Δεκεμβρίου 2006
  4. Πειραιάς
  5. Αθήνα
  6. Έλληνας
    1. Ελευθερία [Εφημερίδα]