Δροσογιάννης, Αντώνης (1922-2006)

 1. Πρόσωπο
 2. 26 Ιανουαρίου 1922
 3. 05 Νοεμβρίου 2006
 4. Δάφνη Λαμίας
 5. Έλληνας
  1. Εθνικός Στρατός
  1. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ)
  1. Κυβέρνηση 1985 (Ιουνίου) Ανδρέα Παπανδρέου
  2. Κυβέρνηση 1981 (Οκτωβρίου) Ανδρέα Παπανδρέου