Εκδόσεις Μπατσιούλας

  1. Οργανισμός
  2. 15 Μαρτίου 2006
  3. Αθήνα
  4. Έλληνες παραγωγοί, διαθέτες και εκδότες έργων
    1. Μπατσιούλας, Δημήτριος (1946-)
  5. Επίσημη ιστοσελίδα
  6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA