Ο διστιχηζμένος κομονιστής : ιστορικό μυθιστόρημα - Αθήνα: Εκδόσεις Μπατσιούλας, 2007.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Μπατσιούλας, Δημήτριος (1946-)
    1. Αθήνα
    1. Εκδόσεις Μπατσιούλας
  3. 2007