∆ηµοκρατική Οργάνωση Μόρφωσης και Εκπολιτισµού (ΔΟΜΕ)

  1. Οργανισμός
  2. 1952
  3. Σόφια
  4. Φορείς υποστήριξης Αριστεράς
    1. Η ∆ηµοκρατική Οργάνωση Μόρφωσης και Εκπολιτισµού (ΔΟΜΕ) δημιουργήθηκε το 1952 από τους πολιτικούς πρόσφυγες στην Βουλγαρία που ανήκαν στο ΚΚΕ, αντικαθιστώντας την αρχική αντίστοιχη οργάνωση που ονομάζονταν «Ομάδα».  Έδρα της ΔΟΜΕ ήταν η Σόφια.

  5. Original: AltSol Company - Rules: RDA