Πέτρος Σ. Κόκκαλης (1896 - 1962) : βιωματική βιογραφία - Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2011.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Βιογραφίες
  1. Λατίφη-Τέντα, Κατίνα
  1. Αθήνα
  1. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας"
 3. 2011
  1. Πρόλογος - Εισαγωγή - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Καταγωγή και πρώτη σταδιοδρομία - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ελληνο-ιταλικός Πόλεμος (1940 - 1941) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατοχή - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Στην κυβέρνηση του Βουνού - ΠΕΕΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απελευθέρωση και Μεταδεκεμβριανή περίοδος - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Επιτροπή "Βοήθεια στο Παιδί" (ΕΒΟΠ) - Βουκουρέστι  - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Βερολίνο (1955 - 1962) - Πρωτοποριακές μεταμοσχεύσεις - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Νίκη Κόκκαλη - 
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Απόηχος - Ακροτελεύτιο - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ-ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ