Το Λαϊκόν Κόμμα μετά την κατοχή (1945-1967) - Αθήνα: Προσκήνιο, 2009.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολιτικές διαστάσεις
  1. Λεονταρίτης, Γεώργιος Α. (1945-)
  1. Αθήνα
  1. Προσκήνιο
 3. 2009