Η ελληνική διασπορά στην Τσεχοσλοβακία : ίδρυση και αρχικά στάδια ανάπτυξης (1948-1954) - 1η έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ), 2007.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Hradečný, Pavel (1938-2006)
  1. Τσίβος, Κώστας (1963-)
 3. 1η έκδοση
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
 4. 2007