Γιαννακόπουλος, Σταύρος [Ανταίος Πέτρος]. Ηρωϊκή πορεία

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γιαννακόπουλος, Σταύρος [Ανταίος Πέτρος] (1920-2002)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1948
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Θεσσαλία
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Πορεία "Ταξιαρχίας Αόπλων Ρούμελης" Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (Φλεβάρης 1948)
  1. W0466
  1. Πλήρη πρόσβαση στην 1η έκδοση από τα ΑΣΚΙ
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA