Εκδόσεις με εκδότη Φωτογραφίζοντας (4 αποτελέσματα) Επιστροφή
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
  1. Περί Ούνρα και Αμαγκ : ποιος ο ρόλος που έπαιξαν στην Ελλάδα από το 1945 έως το 1960 και τι όφελος είχαν όσοι συνεργάστηκαν με αυτές. Πώς οι φωτογραφίες ορισμένων φωτογράφων βοήθησαν τον σκοπό τους - 1η έκδοση. - Αθήνα: Φωτογραφίζοντας, 2005.
  2. Καταγράφοντας και αναλύοντας φωτογραφίες από τις εκδόσεις του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας : φωτοκινηματογραφικό συνεργείο Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας - 1η έκδοση. - Αθήνα: Φωτογραφίζοντας, 2016.
  3. Καταγράφοντας και αναλύοντας φωτογραφικά καρέ από τις κινηματογραφικές λήψεις του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας : φωτοκινηματογραφικό συνεργείο Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας - 1η έκδοση. - Αθήνα: Φωτογραφίζοντας, 2006.
  4. Εθνική Αλληλεγγύη και φωτογραφία 1941-1950 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Φωτογραφίζοντας, 2005.