Εκδόσεις με εκδότη Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009) (5 αποτελέσματα) Επιστροφή
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
  1. Αντί [Περίοδος Β' - Τεύχος 696, 1 Οκτωβρίου 1999] - Αθήνα: Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009), 1999.
  2. Αντί [Περίοδος Β' - Τεύχος 694-695, 17 Σεπτεμβρίου 1999] - Αθήνα: Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009), 1999.
  3. Αντί [Περίοδος Β' - Τεύχος 697, 15 Οκτωβρίου 1999] - Αθήνα: Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009), 1999.
  4. Αντί [Περίοδος Β' - Τεύχος 1, 7 Σεπτεμβρίου 1974] - Αθήνα: Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009), 1974.
  5. Αντί [Περίοδος Α' - Τεύχος 1, Μάιος 1972] - Αθήνα: Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009), 1972.