Εκδόσεις με εκδότη Ελεύθερη Σκέψις (7 αποτελέσματα) Επιστροφή
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
 1. Η εθνική δράσις της αστυνομίας πόλεων : κατά την εποποιϊαν του 1940-41, την κατοχήν, το κίνημα του Δεκεμβρίου 1944 και τον συμμοριακόν αγώνα - Ακριβές αντίγραφο της εκδόσεως του 1948. - Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 2012.
  Συγγραφέας: Πετρόπουλος, Κ.
 2. Δύο χρόνια πολέμου της Ελλάδος εναντίον του κόκκινου φασισμού - Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 2014.
  Συγγραφέας: Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Γ΄ Σώμα Στρατού
 3. Εκτελεσθέντες & μαρτυρήσαντες κληρικοί 1941-1949 : πιστοί άχρι θανάτου - Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 2009.
  Συγγραφέας: Διονύσιος Χαραλάμπους
 4. Η εναντίον της Ελλάδος κομμουνιστική επιβουλή - 2η έκδοση. - Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 1983.
  Συγγραφέας: Υφυπουργείον Τύπου και Πληροφοριών
 5. Η μάχη του έθνους : ο αγών του ελληνικού έθνους κατά του κομμουνισμού μέχρι της 29ης Αυγούστου 1949 - Ανατύπωση. - Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 1985.
  Συγγραφέας: Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)
 6. Αι μάχαι του Βίτσι και του Γράμμου 1949 : υπό το συνθηματικόν επιχείρησις "Πυρσός" : (έκθεση συνταχθείσα βάσει επίσημων στοιχείων του ΓΕΣ) - Πανομοιότυπη ανατύπωση της έκδοσης του 1951. - Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 1993.
  Συγγραφέας: Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)
 7. Κόκκινοι λύκοι : το χρονικόν της αντεθνικής ανταρσίας - Ανατύπωση. - Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 2014.
  Συγγραφέας: Σκανδάμης, Ανδρέας