Εκδόσεις με εκδότη Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ) (5 αποτελέσματα) Επιστροφή
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
 1. Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949) - 1η έκδοση. - Αθήνα: Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ), 1998.
  Συγγραφέας: Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)
 2. Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον αντισυμμοριακόν αγώνα (1946-1949) : επιχειρήσεις του Γ' Σώματος Στρατού (1947-1949) - Αθήνα: Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ), 1976.
  Συγγραφέας: Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)
 3. Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον αντισυμμοριακόν αγώνα, 1946-1949 : η εκκαθάρισις της Ρούμελης και η πρώτη μάχη του Γράμμου - Αθήνα: Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ), 1970.
  Συγγραφέας: Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)
 4. Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον αντισυμμοριακόν αγώνα (1946-1949) : το δεύτερον έτος του αντισυμμοριακού αγώνος 1947 : (εις την ηπειρωτικήν ζώνην ευθύνης του Α' και Β' Σωμάτων Στρατού) - Αθήνα: Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ), 1980.
  Συγγραφέας: Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)
 5. Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον αντισυμμοριακόν αγώνα (1946-1949) : το πρώτον έτος του αντισυμμοριακού αγώνος 1946 - Αθήνα: Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού (ΔΙΣ), 1971.
  Συγγραφέας: Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)