Πλουμπίδης, Δημήτρης Ν. (1948-)

  1. Πρόσωπο
  2. Μάιος 1948
  3. Αθήνα
  4. Έλληνας
    1. Πλουμπίδης, Νίκος (1902-1954)
    2. Πλουμπίδη, Ιουλία (1911-1999)
    1. Οικογένεια Νίκου Πλουμπίδη