Πλουμπίδης, Νίκος (1902-1954)

 1. Πρόσωπο
 2. Δεκέμβριος 1902
 3. 14 Αυγούστου 1954
 4. Λαγκάδια Αρκαδίας
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
  1. Πλουμπίδης, Δημήτρης Ν. (1948-)
  1. Πλουμπίδη, Ιουλία (1911-1999)
  1. Παπαχρίστου, Δημοσθένης Απ. (1917-)
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  1. Οικογένεια Νίκου Πλουμπίδη