Καλαμάρο-Μπάτση, Λίλιαν

  1. Πρόσωπο
  2. Ελληνίδα
    1. Μπάτσης, Δημήτρης (1916-1952)