Ιωσήφ, Ανδρέας (1915-2006)

 1. Πρόσωπο
 2. 17 Ιουλίου 1915
 3. 15 Οκτωβρίου 2006
 4. Αθήνα
 5. Αθήνα
 6. Έλληνας
  1. Ρεζάν, Μαρία (1921-2004)
  1. Εθνική Πολιτική Ένωσις Κέντρου (ΕΠΕΚ)
  1. Κυβέρνηση 1951 (Οκτωβρίου) Νικολάου Πλαστήρα